GURUS OF ESISHYA.COM

Discipline
Guru Name
Carnatic Vocal Smt. M.S. Sheela
[Bangalore]
Carnatic Vocal Smt. Duddu Radhikka
[Hyderabad]
Carnatic Vocal Smt. Srilatha Sundararajan
[Pune]
Carnatic Violin Dr. M. Narmadha
[Chennai]

Carnatic Violin Sri. S. P. Ananthapadmanabha
[Chennai]

Veena Smt. Pushpa Kashinath
[Bangalore]
Carnatic Flute Smt. Sikkil Mala Chandrasekhar
[Chennai]
Carnatic Saxophone Sri. G. Ramanathan
[Chennai]
Mridangam Sri. Neyveli R. Narayanan
[Chennai]
Mridangam Sri. R. Ramesh
[Chennai]
Ghatam & Konnakol Dr. S. Karthick
[Chennai]
Mandolin & Guitar Prakash Hariharan
[Chennai]
Bharatanatyam The Kirans (Kiran & Sandhya)
[Bangalore]
Hindustani Vocal Shri. Sarathi Chatterjee
[Delhi]
Hindustani Vocal Shri. Jayadev Rajendran
[Chennai]
Sitar Shri. Partha Chatterjee
[Kolkata]
Santoor Shri. Abhay Rustum Sopori
[Delhi]
Tabla Shri. Anubrata Chatterjee
[Kolkata]
English Smt. Meera Rao
[Bangalore]
Shlokas Smt. Brinda Chidambaram
[Bangalore]